Kategorie e-shopu

Výrobci

Advertising
Reklama

Obchodní podmínky

 

Pokud Vámi objednané zboží je skladem, pošleme Vám  jej na dobírku (150,-Kč) nebo platbou předem přes bank. účet (110,-Kč) balíkem České Pošty nebo lze vyzvednout osobně na prodejně (0,-Kč).

 

 

Z technických důvodů nelze určit přesně stav skladových zásob, takže se může stát, že objednané zboží je vyprodané, ale dodací termín je většinou do 14 dnů. Během této doby můžete objednávku kdykoli stornovat. Budeme Vás  informovat o termínu naskladnění a  Vy se rozhodnete, zda-li na zboží počkáte.

Ceny zde se  mohou mírně lišit oproti  našemu kamennému obchodu.

 

Při nákupu nad 2.500,- Kč poštovné zdarma

 

Platební  metody

 

  • Poštovní dobírka 150,- Kč

  • Bankovní převod - platba předem 110,- Kč
  • č.ú.: 19-2787380287/0100
  • IBAN: CZ2101000000192787380287
  • SWIFT: KOMBCZPPXXX 

  • Hotově při osobním odběru (vyzvednout lze po obdržení výzvy k vyzvednutí 0,- Kč
  •  Po - Pá 10.00 - 12.00, 13.00 - 18.00, So 10.00 - 13.00
  • Platba  kartou při osobním odběru možná

 

Uzavření kupní  smlouvy
Nabídka  zboží v  rámci našeho internetového obchodu je prezentací námi  nabízeného a prodávaného  zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření  kupní smlouvy. Návrhem na uzavření  kupní smlouvy je až řádně vyplněná,  odeslaná a potvrzená objednávka zákazníka  (kupujícího). Objednávka se  stává závaznou po potvrzení dostupnosti zboží a jeho připravení k  expedici (popř. osobnímu vyzvednutí). Smluvní vztah vzniká mezi  zákazníkem a provozovatelem webu, kterým je firma Michal Zelinka, Hybernská 40,  110 00 Praha 1,

IČ: 61008656

Po přijetí Vaší objednávky Vám bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím přijetí.

Veškeré  smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které  neupravují  tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb. v  platném znění) a  zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb., v  platném znění). Je-li smluvní  stranou - kupujícím - podnikatel (osoba,  která nakupuje výrobky či užívá služby  za účelem svého podnikání s  těmito výrobky nebo službami), řídí se vztahy, které  neupravují tyto  obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním   zákoníkem, č. 513/1991 Sb., v platném znění.

Ceny  zboží
Všechny ceny jsou včetně DPH a jsou platné v momentě  uskutečnění objednávky.

Objednání  zboží
Chcete-li  si vybrané zboží objednat, vyplňte všechna  požadovaná formulářová  data. Vyberte si optimální způsob doručení a platební  metodu.

Kontrola a potvrzení objednávky

Předtím,  než  definitivně potvrdíte objednávku, budete vyzvání ke kontrole celé  objednávky a  zadaných údajů. Pokud některou položku chcete změnit,  pomocí tlačítka  Zpět se vrátíte do předešlých kroků.  Pokud s podobou objednávky  souhlasíte, bude vaše objednávka s konečnou  platností odeslána ke zpracování. Na vaši uvedenou e-mailovou adresu  bude zaslán e-mail s potvrzením objednávky,  předběžného termínu dodání a  oznámení o naskladnění zboží k vyzvednutí, popřípadě  odeslání na dobírku. Potvrzením objednávky se stává objednávka  závaznou.


Problémy s  objednávkou


Jak zrušit potvrzenou objednávku?
Potvrzenou  objednávku je možné zde nebo telefonicky na čísle +420222222657. Vždy je nutné znát informace o   objednávce, její číslo a vaše identifikační údaje. Pokud tak učiníte  ve  stanovených lhůtách, nebudou po Vás požadovány další sankční   poplatky.

Jak upravit existující objednávku?
Některé  detaily vaší objednávky je v případě potřeby možné  upravit (např.  pokud se během expediční lhůty rozhodnete změnit způsob  doručení). V  takovém případě nás prosím kontaktujte zákaznický servis , +420222222657

Odstoupení od smlouvy: 

§1818,1829

1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů bez udání důvodu. O odstoupení od smlouvy je nutné v této lhůtě prodejci odeslat oznámení. (Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvy, ode dne převzetí zboží

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží

§ 1831

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel.

§ 1832

1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

2) Pokud spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšínu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikatel odeslal.

 

Nejste si jisti, zda objednávka  prošla?
V  některých případech může kvůli externí závadě dojít k  situaci, kdy si  nejste jisti, zda vaše objednávka byla uskutečněna a zaznamenána  na  naší straně (např. v případě havárie vašeho prohlížeče v momentě  potvrzení  objednávky). Ověření uskutečnění vaší objednávky lze provést  několika  způsoby:

 

  • Po   každé objednávce je zákazníkovi odeslán potvrzující e-mail na uvedenou   e-mailovou adresu, který obsahuje přehledné shrnutí celé objednávky,  včetně  jejího čísla.
  • Pokud  nemáte možnost ověřit objednávku žádným z uvedených způsobů, obraťte se na zákaznický servis , nebo +420222222657

 

Záruka a reklamace

§ 1923

Je-li vada odstranitelná, může se nabyvatel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

§ 1924

Kdo má právo podle § 1923, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

§ 2161

Jakost při převzetí

1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, žeš věc byla vadná již při převzetí.

Práva z vadného plnění

§ 2165

1) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytuje u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců.

§ 2167

Ustanovení § 2165 se nepoužije

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povhy věci

§ 2171

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

§ 2172

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení podle §2166 uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nbo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci.

Pokud jste nenalezli odpověď na svoje  otázky, zeptejte  se přímo nás.