KATADYN "Micropur Forte MF 1T" 100 tablet

 

Kontaminovaná voda je nejčastější příčinou onemocnění při cestování. Infekční choroby trávicího traktu (průjmy, cholera, břišní tyfus, giardióza, atd.), jater (hepatitida A) apod. jsou přenášeny mikroorganismy. Ty jsou přítomny kdekoli - dokonce i ve vodě zdánlivě čisté, čiré a bez zápachu.

Micropur Forte obsahuje kombinaci stabilizovaného chloru a stříbrných iontů. Ve správné koncentraci chlor odstraní rychle a efektivně bakterie, viry a dokonce některé prvoky. Zároveň stříbrné ionty chrání vodu před rekontaminací po dobu až 6 měsíců.

Upozornění: Používejte pouze v čisté vodě. Kalná a jinak mechanický znečištěná voda musí být nejprve přefiltrována.

Dezinfekce čiré vody (pokojová teplota): Přidejte 1 tabletu přípravku Micropur Forte na 1 litr vody, nechte 30 minut působit. Účinnost tablet Micropur Forte závisí na kvalitě a teplotě vody. Ve studené vodě (<10 ° C) a likvidaci prvoků jako je Giardia se prodlužuje doba působení na dvě hodiny.

Skladování: Skladujte na suchém, tmavém místě v původním obalu.

Varování: Může způsobit vážné podráždění očí. Toxický pro vodní organismy s dlouhotrvajícími účinky. Uchovejte obal nebo etiketu pro případ potřeby lék. ošetření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Při zasažení očí: Oplachujte opatrně vodou několik minut. Vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc. Obsah likvidujte podle místních právních předpisů.

Účinné látky: troclosene sodium: 99,8 mg / g, stříbro 1,8 mg / g.

 

 


MF40445
98 ks

Další zboží

Dalších 16 produktů z této kategorie :